Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

36A
Miejscowość Obarzym
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

134303030
Regon 18087919400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Obarzym pod adresem 36A. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 134303030. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18087919400000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 14, z czego 8 to uczennice, a 6 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,33. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Obarzym: 1
  • w gminie Dydnia: 7
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa