Szkoła Podstawowa W Witryłowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Witryłowie

Adres Szkoła Podstawowa W Witryłowie

34
Miejscowość Witryłów
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Witryłowie

134303129
Regon 18087892900000
Organ prowadzący Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom

Szkoła Podstawowa W Witryłowie znajduje się w miejscowości Witryłów pod adresem 34. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 134303129. Placówka edukacyjna znajduje się na terytorium gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 18087892900000. Instytucja rejestracyjna dla Szkoła Podstawowa W Witryłowie to gmina.

Szkoła Podstawowa W Witryłowie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 18, z czego 8 to dziewczynki, a 10 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 1 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,33. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Witryłów: 1
  • w gminie Dydnia: 7
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa