Szkoła Podstawowa W Grabówce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Grabówce

Adres Szkoła Podstawowa W Grabówce

Grabówka 66
Miejscowość Grabówka
Kod pocztowy 36-207
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Grabówce

134395024
Regon 00119738700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Grabówce mieści się w miejscowości Grabówka pod adresem Grabówka 66. Nr tel. do szkoły podstawowej to 134395024. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem -. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119738700000.

Szkoła Podstawowa W Grabówce naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 52, z czego 28 stanowiły dziewczynki, a 24 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,63. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Grabówka: 1
  • w gminie Dydnia: 7
  • powiat brzozowski: 33
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa