Szkoła Podstawowa W Grabownicy Starzeńskiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Grabownicy Starzeńskiej

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa W Grabownicy Starzeńskiej

584
Miejscowość Grabownica Starzeńska
Kod pocztowy 36-207
Gmina Brzozów
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00119998900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Grabownicy Starzeńskiej mieści się w miejscowości Grabownica Starzeńska pod adresem - 584. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Brzozów, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00119998900000.

Szkoła Podstawowa W Grabownicy Starzeńskiej uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 249, z czego 129 to uczennice, a 120 stanowili uczniowie. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Mapa