Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Władysław Jagiełło

Adres Szkoła Podstawowa

-
Miejscowość Niebocko
Kod pocztowy 36-207
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

134395830
Regon 00119736400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Niebocko pod adresem - -. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 134395830. Instytucja szkolna działa na terenie gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00119736400000.

Szkoła Podstawowa uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 113, z czego 52 to uczennice, a 61 stanowili chłopcy. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (114,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Mapa