Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Zespole Szkół W Dydni


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Zespole Szkół W Dydni

Patron Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Zespole Szkół W Dydni

221
Miejscowość Dydnia
Kod pocztowy 36-204
Gmina Dydnia
Powiat brzozowski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Zespole Szkół W Dydni

134303550
Regon 37047589000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Zespole Szkół W Dydni znajduje się w miejscowości Dydnia pod adresem 221. Numer telefonu do gimnazjum to 134303550. Fax: 134303530. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Dydnia, powiat brzozowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 37047589000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 161, z czego 84 stanowiły dziewczynki, a 77 to uczniowie. Powiat brzozowski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2412 uczniów w powiecie przypada 30 innych jednostek gimnazjalnych (80,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.770.84-0.97
2006-1.920.1-1.88
2007-0.691.19-2.36
20080.542.53-0.79
2009-2.852.55-0.63
2010-0.793.970.82
20111.472.610.42
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.071.014.34
2006-4.651.31-1.78
2007-2.251.08-2.66
2008-1.451.72-1.37
2009-5.930.85-1.64
2010-2.042.38-0.46
2011-0.023.210.17

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa