Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im. Henryka Sienkiewicza

Adres Szkoła Podstawowa

Polna 40
Miejscowość Stare Babice
Kod pocztowy 05-082
Gmina Stare Babice
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

227229129
Strona
Regon 00027256600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Stare Babice pod adresem Polna 40. Nr tel. do szkoły to 227229129. Numer fax: 227229129. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Stare Babice, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spstarebabice.szkolnastrona.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00027256600000.

Szkoła Podstawowa edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 699, z czego 311 stanowiły uczennice, a 388 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 69 nauczycieli, z czego 59 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 5,9. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7029 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (281,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stare Babice: 2
  • w gminie Stare Babice: 4
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa