Publiczna Szkoła Podstawowa W Hucisku


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Hucisku

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Hucisku

76a
Miejscowość Hucisko
Kod pocztowy 37-413
Gmina Harasiuki
Powiat niżański
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Hucisku

158793107
Strona
Regon 00118750300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Hucisku mieści się w miejscowości Hucisko pod adresem 76a. Nr tel. do szkoły to 158793107. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Harasiuki, powiat niżański , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem huciskozetline.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00118750300000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Hucisku rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 60, z czego 29 stanowiły dziewczynki, a 31 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 3. Powiat niżański ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 4110 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (108,16 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Hucisko: 1
  • w gminie Harasiuki: 7
  • powiat niżański: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa