Szkoła Podstawowa Nr 353 W Warszawie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 353 W Warszawie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 353 W Warszawie

Cieplarniana 23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 05-077
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 353 W Warszawie

222036255
Strona
Regon 14609786800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 353 W Warszawie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Cieplarniana 23. Numer tel. do szkoły podstawowej to 222036255. Numer faksu: 222036258. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp353.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14609786800000.

Szkoła Podstawowa Nr 353 W Warszawie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 501, z czego 235 to uczennice, a 266 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 37 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,11. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa