Top Education Placówka Wychowania Pozaszkolnego


Najważniejsze informacje - Top Education Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Adres Top Education Placówka Wychowania Pozaszkolnego

Lubcza 51
Miejscowość Lubcza
Kod pocztowy 33-162
Gmina Ryglice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Top Education Placówka Wychowania Pozaszkolnego

661733047
Strona
Regon 93211109200666
Organ prowadzący Sobiesław Sowa

Top Education Placówka Wychowania Pozaszkolnego znajduje się w miejscowości Lubcza pod adresem Lubcza 51. Numer tel. do placówki to 661733047. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Ryglice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.topeducation.com.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93211109200666. Jednostka rejestrująca dla Top Education Placówka Wychowania Pozaszkolnego to powiat ziemski.

Powiat tarnowski ma zarejestrowane 78 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 47 uczniów w powiecie przypada 78 innych placówek edukacyjnych (0,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,08 (11809 słuchaczy na 1461 placówek).

Mapa