Publiczne Gimnazjum W Lubczy


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Lubczy

Patron im. Ks. Józefa Lenartowicza

Adres Publiczne Gimnazjum W Lubczy

51
Miejscowość Lubcza
Kod pocztowy 33-162
Gmina Ryglice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Lubczy

146543693
Regon 85174960900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Lubczy znajduje się w miejscowości Lubcza pod adresem 51. Telefon do gimnazjum to 146543693. Numer fax: 146543693. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Ryglice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 85174960900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 132, z czego 55 stanowiły dziewczynki, a 77 stanowili chłopcy. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych jednostek gimnazjalnych (124,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.83-1.66-0.78
2006-5.03-2.2-1.97
2007-6.04-1.25-1.24
2008-0.51-0.67-0.8
20092.31-1.690.65
20100.4-0.761.18
2011-1.09-0.320.92
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.43-1.4-2.55
2006-1.91-2.55-0.98
2007-3.99-1.43-0.23
2008-3.3-2.07-3.1
2009-4.8-2.51-1.52
2010-2.03-1.930.82
2011-2.14-1.06-0.99

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa