Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron 0

Adres Gimnazjum

0 155
Miejscowość Węchadłów
Kod pocztowy 28-411
Gmina Michałów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

413566133
Regon 29283331100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Węchadłów pod adresem 155. Nr tel. do gimnazjum to 413566133. Nr faksu: 413566133. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Michałów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.republika.pl/wechadlow. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29283331100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 96, z czego 44 to dziewczynki, a 52 stanowili chłopcy. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 1306 uczniów w powiecie przypada 11 innych placówek gimnazjalnych (118,73 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.57-4.7-0.12
2006-7.79-6.65-6.46
20070.28-5.82-1.15
2008-2.43-3.62-4.83
2009-2.19-4.380.53
2010-2.69-4.56-0.79
2011-1.08-2.9-1.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.16-5.5-2.81
2006-7.67-6.29-8.25
20070.23-5.1-0.14
2008-6.67-4.59-6.33
2009-7.48-4.53-4.01
2010-2.41-3.930.45
2011-1.87-3.35-0.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa