Przedszkole Samorządowe W Działoszycach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Działoszycach

Adres Przedszkole Samorządowe W Działoszycach

Krakowska 5
Miejscowość Działoszyce
Kod pocztowy 28-440
Gmina Działoszyce
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Działoszycach

413526126
Regon 29001420100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Działoszycach mieści się w miejscowości Działoszyce pod adresem Krakowska 5. Numer telefonu do przedszkola to 413526126. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Działoszyce, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29001420100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 56, z czego 31 to uczennice, a 25 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 897 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (42,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Działoszyce: 1
  • w gminie Działoszyce: 3
  • powiat pińczowski: 20
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa