Publiczne Przedszkole W Zbylitowskiej Górze


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Zbylitowskiej Górze

Adres Publiczne Przedszkole W Zbylitowskiej Górze

św. Floriana 1
Miejscowość Zbylitowska Góra
Kod pocztowy 33-113
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Zbylitowskiej Górze

146743577
Strona
Regon 85002055600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Zbylitowskiej Górze znajduje się w miejscowości Zbylitowska Góra pod adresem św. Floriana 1. Numer tel. do przedszkola to 146743577. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem przedszkolepodkasztanami.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 85002055600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 75, z czego 40 to uczennice, a 35 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zbylitowska Góra: 2
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa