Przedszkole Publiczne Nr 34


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 34

Adres Przedszkole Publiczne Nr 34

WIEJSKA 29
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 34

146211434
Strona
Regon 85043274400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 34 mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem WIEJSKA 29. Telefon do przedszkola to 146211434. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola znajdziemy pod adresem przedszkole34.tar.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85043274400000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 250, z czego 132 stanowiły uczennice, a 118 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 24. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa