Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Zbylitowskiej Górze


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Zbylitowskiej Górze

Patron im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Zbylitowskiej Górze

św. Floriana 1
Miejscowość Zbylitowska Góra
Kod pocztowy 33-100
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Zbylitowskiej Górze

146741149
Regon 85174385400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Zbylitowskiej Górze mieści się w miejscowości Zbylitowska Góra pod adresem św. Floriana 1. Telefon do szkoły to 146741149. Faks: 146741149. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 85174385400000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 160, z czego 70 to uczennice, a 90 stanowili uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 55 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 6845 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół gimnazjalnych (124,45 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Mapa