Przedszkole Publiczne W Wierzchosławicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Wierzchosławicach

Adres Przedszkole Publiczne W Wierzchosławicach

796
Miejscowość Wierzchosławice
Kod pocztowy 33-122
Gmina Wierzchosławice
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Wierzchosławicach

146752664
Strona
Regon 12141964000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Wierzchosławicach znajduje się w miejscowości Wierzchosławice pod adresem 796. Numer tel. do przedszkola to 146752664. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Wierzchosławice, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.ppwierzchoslawice.szkolnastrona.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 12141964000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 149, z czego 73 stanowiły dziewczynki, a 76 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,5. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wierzchosławice: 3
  • w gminie Wierzchosławice: 7
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa