Przedszkole Publiczne W Rzuchowej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Rzuchowej

Adres Przedszkole Publiczne W Rzuchowej

278
Miejscowość Rzuchowa
Kod pocztowy 33-114
Gmina Pleśna
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 12098499200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Rzuchowej znajduje się w miejscowości Rzuchowa pod adresem 278. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Pleśna, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 12098499200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 98, z czego 51 to dziewczynki, a 47 stanowili chłopcy. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 68 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3465 uczniów w powiecie przypada 68 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa