Szkoła Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

Zbylitowskich 95a-d
Miejscowość Zbylitowska Góra
Kod pocztowy 33-113
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

146331930
Strona
Regon 85271225800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Zbylitowska Góra pod adresem Zbylitowskich 95a-d. Numer telefonu do placówki to 146331930. Fax: 146331930. Placówka ma lokalizację na terytorium gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem www.soswprometeusz.org. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 85271225800000.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 21, z czego 9 to słuchaczki, a 12 to uczniowie. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 78 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 47 uczniów w powiecie przypada 78 innych placówek edukacyjnych (0,6 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 uczniów na 1461 placówek).

Mapa