Przedszkole Publiczne Nr 35 Z Oddziałem Integracyjnym


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 35 Z Oddziałem Integracyjnym

Adres Przedszkole Publiczne Nr 35 Z Oddziałem Integracyjnym

Topolowa 4
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-101
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 35 Z Oddziałem Integracyjnym

146330118
Regon 85043235900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 35 Z Oddziałem Integracyjnym mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Topolowa 4. Telefon do przedszkola to 146330118. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 85043235900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce była równa 194, z czego 99 to uczennice, a 95 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 21 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 7. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa