Przedszkole Publiczne Nr 20


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 20

Adres Przedszkole Publiczne Nr 20

Sportowa 4
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 20

146559504
Strona
Regon 85043165000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 20 znajduje się w miejscowości Tarnów pod adresem Sportowa 4. Numer telefonu do przedszkola to 146559504. Fax: 146559505. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole20.tarman.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85043165000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 122, z czego 56 to uczennice, a 66 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11. Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa