Szkoła Podstawowa W Błoniu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Błoniu

Adres Szkoła Podstawowa W Błoniu

33A
Miejscowość Błonie
Kod pocztowy 99-100
Gmina Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Błoniu

247211721
Strona
Regon 00111298800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Błoniu znajduje się w miejscowości Błonie pod adresem 33A. Numer telefonu do szkoły to 247211721. Nr fax: 247211721. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Łęczyca, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spblonie.edupage.org. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00111298800000.

Szkoła Podstawowa W Błoniu uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 79, z czego 37 to dziewczynki, a 42 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,17. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Błonie: 1
  • w gminie Łęczyca: 6
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa