Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmpnp


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmpnp

Adres Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmpnp

Osiedle 8
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmpnp

146213312
Strona
Regon 85038332000020
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmpnp mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Osiedle 8. Telefon do przedszkola to 146213312. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Serwis www placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem brak. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85038332000020. Instytucja rejestracyjna dla Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Nmpnp to miasto na prawach powiatu.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tarnów ma zarejestrowane 37 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 3255 uczniów w powiecie przypada 37 innych przedszkoli (87,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Mapa