Publiczna Szkoła Podstawowa W Zgłobicach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Zgłobicach

Patron Krzysztof Kamil Baczyński

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Zgłobicach

Zgłobicka 4
Miejscowość Zgłobice
Kod pocztowy 33-113
Gmina Tarnów
Powiat tarnowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Zgłobicach

146743090
Regon 00071843000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Zgłobicach mieści się w miejscowości Zgłobice pod adresem Zgłobicka 4. Telefon do szkoły to 146743090. Nr fax: 146743090. Placówka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Tarnów, powiat tarnowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.szkola.zglobice.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00071843000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Zgłobicach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 247, z czego 120 to uczennice, a 127 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 31 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,43. Powiat tarnowski ma zarejestrowane 128 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 13544 uczniów w powiecie przypada 128 innych szkół podstawowych (105,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zgłobice: 1
  • w gminie Tarnów: 10
  • powiat tarnowski: 109
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa