Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron STANISŁAW STASZIC

Adres Szkoła Podstawowa

BOH. BOBOWEJ 6
Miejscowość Bobowa
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

183514250
Strona
Regon 49066982900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Bobowa pod adresem BOH. BOBOWEJ 6. Numer tel. do szkoły to 183514250. Faks: 183514058. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.zsnr1.bobowa.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49066982900000.

Szkoła Podstawowa uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 407, z czego 196 stanowiły dziewczynki, a 211 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 12 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,08. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bobowa: 3
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa