Publiczne Przedszkole W Polskiej Cerekwi Z Oddziałem Zamiejscowym W Zakrzowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Polskiej Cerekwi Z Oddziałem Zamiejscowym W Zakrzowie

Adres Publiczne Przedszkole W Polskiej Cerekwi Z Oddziałem Zamiejscowym W Zakrzowie

Konarskiego 4
Miejscowość Polska Cerekiew
Kod pocztowy 47-260
Gmina Polska Cerekiew
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Polskiej Cerekwi Z Oddziałem Zamiejscowym W Zakrzowie

774802660
Regon 53058335600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Polskiej Cerekwi Z Oddziałem Zamiejscowym W Zakrzowie mieści się w miejscowości Polska Cerekiew pod adresem Konarskiego 4. Numer tel. do przedszkola to 774802660. Nr faksu: 774802660. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53058335600000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 71, z czego 35 stanowiły uczennice, a 36 to uczniowie. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2666 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (74,06 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Mapa