Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron im. Jana Pawła II

Adres Publiczne Gimnazjum

Konarskiego 4
Miejscowość Polska Cerekiew
Kod pocztowy 47-260
Gmina Polska Cerekiew
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

774802660
Regon 53158416800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Polska Cerekiew pod adresem Konarskiego 4. Numer tel. do szkoły to 774802660. Numer fax: 774802660. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 53158416800000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 120, z czego 60 to uczennice, a 60 stanowili chłopcy. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2753 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (144,89 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 158,55 (28539 gimnazjalistów na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-2.92-0.69-2.92
20091.66-0.581.66
2010-1.140.39-1.14
2011-1.59-0.11-1.59
Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-0.330.36-0.33
2009-3.40.72-3.4
2010-3.620.99-3.62
2011-5.340.01-5.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa