Gminne Przedszkole W Cisku


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Cisku

Adres Gminne Przedszkole W Cisku

Planetorza 24
Miejscowość Cisek
Kod pocztowy 47-253
Gmina Cisek
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Cisku

774871133
Regon 53058066500000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Cisku znajduje się w miejscowości Cisek pod adresem Planetorza 24. Numer telefonu do przedszkola to 774871133. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 53058066500000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 97, z czego 53 to uczennice, a 44 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,5. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2666 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (74,06 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Cisek: 2
  • w gminie Cisek: 6
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski: 48
  • województwo opolskie: 561

Mapa