Przedszkole


Najważniejsze informacje - Przedszkole

Adres Przedszkole

Kościelna 39
Miejscowość Ostrożnica
Kod pocztowy 47-280
Gmina Pawłowiczki
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole

774874985
Regon 53058300800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole mieści się w miejscowości Ostrożnica pod adresem Kościelna 39. Numer tel. do przedszkola to 774874985. Faks: 774874192. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53058300800000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 38, z czego 19 to dziewczynki, a 19 to uczniowie. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2666 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (74,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Mapa