Samorządowe Przedszkole W Gamowie


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole W Gamowie

Adres Samorządowe Przedszkole W Gamowie

Szkolna 7
Miejscowość Gamów
Kod pocztowy 47-411
Gmina Rudnik
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole W Gamowie

324106531
Regon 27103194400000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole W Gamowie mieści się w miejscowości Gamów pod adresem Szkolna 7. Telefon do przedszkola to 324106531. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Rudnik, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27103194400000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 18, z czego 10 to uczennice, a 8 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,28 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,25. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gamów: 2
  • w gminie Rudnik: 4
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole