Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron im.Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Konarskiego 4
Miejscowość Polska Cerekiew
Kod pocztowy 47-260
Gmina Polska Cerekiew
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

774802660
Regon 00027170400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Polska Cerekiew pod adresem Konarskiego 4. Nr tel. do szkoły podstawowej to 774802660. Nr faksu: 774802660. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00027170400000.

Publiczna Szkoła Podstawowa rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 128, z czego 78 stanowiły uczennice, a 50 stanowili chłopcy. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 4569 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (117,15 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Mapa