Publiczne Przedszkole W Krowiarkach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Krowiarkach

Adres Publiczne Przedszkole W Krowiarkach

Szkolna 19
Miejscowość Krowiarki
Kod pocztowy 47-480
Gmina Pietrowice Wielkie
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Krowiarkach

324198377
Regon 27055947100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Krowiarkach znajduje się w miejscowości Krowiarki pod adresem Szkolna 19. Telefon do przedszkola to 324198377. Numer fax: 324198377. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Pietrowice Wielkie, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27055947100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 32, z czego 19 stanowiły uczennice, a 13 to chłopcy. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa