Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Kościelna 42
Miejscowość Ostrożnica
Kod pocztowy 47-280
Gmina Pawłowiczki
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

774874192
Regon 00119617500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Ostrożnica pod adresem Kościelna 42. Telefon do szkoły to 774874192. Faks: 774874192. Instytucja edukacyjna mieści się na obszarze gminy Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00119617500000.

Szkoła Podstawowa przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 57, z czego 32 to uczennice, a 25 to chłopcy. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 4569 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (117,15 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Mapa