Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Długomiłowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Długomiłowicach

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Długomiłowicach

PARKOWA 8
Miejscowość Długomiłowice
Kod pocztowy 47-208
Gmina Reńska Wieś
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Długomiłowicach

774823262
Regon 53157303500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Długomiłowicach mieści się w miejscowości Długomiłowice pod adresem PARKOWA 8. Nr tel. do szkoły to 774823262. Nr fax: 774823262. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 53157303500000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 143, z czego 59 to dziewczynki, a 84 stanowili uczniowie. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2753 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (144,89 na placówkę), a średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.80.18-1.32
2006-4.71-2.81-4.04
2007-4.52-1.54-4.6
2008-0.15-0.691.17
2009-1.61-0.58-0.37
20104.720.392.98
20112.92-0.113.1
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.80.28-0.74
2006-2.68-1.94-1.95
20070.4-0.470.63
2008-1.310.360.03
2009-0.30.722.7
20108.340.994.24
20112.220.012.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa