Publiczne Przedszkole W Pawłowiczkach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Pawłowiczkach

Patron Janusz Korczak

Adres Publiczne Przedszkole W Pawłowiczkach

Korfantego 3
Miejscowość Pawłowiczki
Kod pocztowy 47-280
Gmina Pawłowiczki
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Pawłowiczkach

774874116
Regon 53058301400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Pawłowiczkach mieści się w miejscowości Pawłowiczki pod adresem Korfantego 3. Numer telefonu do przedszkola to 774874116. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 53058301400000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 63, z czego 32 to uczennice, a 31 stanowili chłopcy. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2666 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (74,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Mapa