Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Szkolna 8
Miejscowość Łany
Kod pocztowy 47-253
Gmina Cisek
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

774875911
Regon 53058067100000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole mieści się w miejscowości Łany pod adresem Szkolna 8. Telefon do przedszkola to 774875911. Faks: 774875911. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 53058067100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 60, z czego 23 to dziewczynki, a 37 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2666 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (74,06 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łany: 2
  • w gminie Cisek: 6
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski: 48
  • województwo opolskie: 561

Mapa