Publiczne Przedszkole W Baborowie Z Oddziałem Zamiejscowym W Sułkowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Baborowie Z Oddziałem Zamiejscowym W Sułkowie

Adres Publiczne Przedszkole W Baborowie Z Oddziałem Zamiejscowym W Sułkowie

Wiejska 5a
Miejscowość Baborów
Kod pocztowy 48-120
Gmina Baborów
Powiat głubczycki
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Baborowie Z Oddziałem Zamiejscowym W Sułkowie

774036950
Strona
Regon 16014824700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Baborowie Z Oddziałem Zamiejscowym W Sułkowie znajduje się w miejscowości Baborów pod adresem Wiejska 5a. Numer tel. do przedszkola to 774036950. Nr faksu: 774036950. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Baborów, powiat głubczycki , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.zs_baborow.wodip.opole.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 16014824700000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 144, z czego 69 stanowiły dziewczynki, a 75 stanowili chłopcy. Powiat głubczycki ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 1031 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (103,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Mapa