Przedszkole Publiczne W Kietrzu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Kietrzu

Adres Przedszkole Publiczne W Kietrzu

Długa 32
Miejscowość Kietrz
Kod pocztowy 48-130
Gmina Kietrz
Powiat głubczycki
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Kietrzu

774854268
Regon 53057936600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Kietrzu znajduje się w miejscowości Kietrz pod adresem Długa 32. Nr tel. do przedszkola to 774854268. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Kietrz, powiat głubczycki , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 53057936600000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 99, z czego 48 stanowiły uczennice, a 51 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,5. Powiat głubczycki ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 1031 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (103,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kietrz: 2
  • w gminie Kietrz: 7
  • powiat głubczycki: 24
  • województwo opolskie: 561

Mapa