Szkoła Podstawowa W Szczytach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Szczytach

Adres Szkoła Podstawowa W Szczytach

Szkolna 2
Miejscowość Szczyty
Kod pocztowy 98-355
Gmina Działoszyn
Powiat pajęczański
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Szczytach

438413028
Strona
Regon 00114991600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Szczytach znajduje się w miejscowości Szczyty pod adresem Szkolna 2. Nr tel. do szkoły podstawowej to 438413028. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Działoszyn, powiat pajęczański , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem szkolaszczyty.edupage.org. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00114991600000.

Szkoła Podstawowa W Szczytach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 52, z czego 27 stanowiły uczennice, a 25 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,67. Powiat pajęczański ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3354 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (111,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Szczyty: 2
  • w gminie Działoszyn: 13
  • powiat pajęczański: 44
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa