Przedszkole Pietrowice Wielkie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Pietrowice Wielkie

Adres Przedszkole Pietrowice Wielkie

Żymierskiego 11
Miejscowość Pietrowice Wielkie
Kod pocztowy 47-480
Gmina Pietrowice Wielkie
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Pietrowice Wielkie

324198086
Strona
Regon 27055952500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Pietrowice Wielkie mieści się w miejscowości Pietrowice Wielkie pod adresem Żymierskiego 11. Numer tel. do przedszkola to 324198086. Numer faksu: 324198086. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Pietrowice Wielkie, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole.pietrowicewielkie.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27055952500000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 107, z czego 45 to dziewczynki, a 62 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 7. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Pietrowice Wielkie: 1
  • w gminie Pietrowice Wielkie: 1
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa