Publiczne Gimnazjum W Szczycie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Szczycie

Adres Publiczne Gimnazjum W Szczycie

Miejscowość Szczyt
Kod pocztowy 99-311
Gmina Oporów
Powiat kutnowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 10056462700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Szczycie mieści się w miejscowości Szczyt pod adresem . Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Oporów, powiat kutnowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 10056462700000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 31, z czego 12 to uczennice, a 19 stanowili gimnazjaliści. Powiat kutnowski ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół gimnazjalnych (146,3 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-3.13-1.48-0.75
2010-0.8-2.56-2.04
2011-5.74-4.77-1.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-1.75-3.67-1.84
20105.69-2.923.47
2011-0.25-4.3-1.19

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa