Publiczna Szkjoła Podstawowa W Maciowakrzu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkjoła Podstawowa W Maciowakrzu

Adres Publiczna Szkjoła Podstawowa W Maciowakrzu

Kościuszki 20
Miejscowość Maciowakrze
Kod pocztowy 47-280
Gmina Pawłowiczki
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkjoła Podstawowa W Maciowakrzu

774879808
Strona
Regon 00119619800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkjoła Podstawowa W Maciowakrzu znajduje się w miejscowości Maciowakrze pod adresem Kościuszki 20. Nr tel. do szkoły to 774879808. Fax: 774879808. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej odwiedzimy pod adresem http://pspmaciowakrze.w.interia.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00119619800000.

Publiczna Szkjoła Podstawowa W Maciowakrzu rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 65, z czego 26 stanowiły dziewczynki, a 39 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2,67. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 4569 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (117,15 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Maciowakrze: 1
  • w gminie Pawłowiczki: 2
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski: 48
  • województwo opolskie: 561

Mapa