Publiczne Przedszkole W Szczytach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Szczytach

Adres Publiczne Przedszkole W Szczytach

Szkolna 2
Miejscowość Szczyty
Kod pocztowy 98-355
Gmina Działoszyn
Powiat pajęczański
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Szczytach

438413049
Regon 59215470100001
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Szczytach mieści się w miejscowości Szczyty pod adresem Szkolna 2. Telefon do przedszkola to 438413049. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Działoszyn, powiat pajęczański , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 59215470100001.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 26, z czego 17 to uczennice, a 9 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat pajęczański ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 1232 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Szczyty: 2
  • w gminie Działoszyn: 13
  • powiat pajęczański: 44
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa