Szkoła Podstawowa Nr 77 Im Wandy Zieleńczyk


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 77 Im Wandy Zieleńczyk

Patron Wanda Zieleńczyk

Adres Szkoła Podstawowa Nr 77 Im Wandy Zieleńczyk

SAMOGŁOSKI 9
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-980
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 77 Im Wandy Zieleńczyk

228340992
Strona
Regon 01041289300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 77 Im Wandy Zieleńczyk znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem SAMOGŁOSKI 9. Telefon do szkoły to 228340992. Faks: 228340992. Instytucja szkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem SP77.EDUPAGE.ORG. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01041289300000.

Szkoła Podstawowa Nr 77 Im Wandy Zieleńczyk przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 352, z czego 176 to uczennice, a 176 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 27 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,75. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa