Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej

Patron im. Armii Krajowej

Adres Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej

Szkolna 2
Miejscowość Jabłonna
Kod pocztowy 05-110
Gmina Jabłonna
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej

227824643
Strona
Regon 00062735400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej mieści się w miejscowości Jabłonna pod adresem Szkolna 2. Nr tel. do szkoły to 227824643. Faks: 227824643. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Jabłonna, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły można znaleźć pod adresem sp-jablonna.neostrada.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00062735400000.

Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 690, z czego 323 stanowiły dziewczynki, a 367 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 60 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 3,62. Powiat legionowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7897 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (315,88 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jabłonna: 2
  • w gminie Jabłonna: 4
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa