Gimnazjum Im. M. Kopernika W Kinkajmach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. M. Kopernika W Kinkajmach

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Gimnazjum Im. M. Kopernika W Kinkajmach

Kinkajmy 18A
Miejscowość Kinkajmy
Kod pocztowy 11-200
Gmina Bartoszyce
Powiat bartoszycki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. M. Kopernika W Kinkajmach

897616864
Strona
Regon 51088488900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. M. Kopernika W Kinkajmach mieści się w miejscowości Kinkajmy pod adresem Kinkajmy 18A. Numer tel. do szkoły to 897616864. Nr faksu: 897616864. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Bartoszyce, powiat bartoszycki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimkinkajmy.szkolnastrona.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51088488900000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 130, z czego 63 to dziewczynki, a 67 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1. Powiat bartoszycki ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1900 uczniów w powiecie przypada 12 innych gimnazjów (158,33 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kinkajmy: 1
  • w gminie Bartoszyce: 10
  • powiat bartoszycki: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.94-0.550.89
2006-0.041.911.76
20070.990.28-0.49
20083.580.192.01
2009-2.082.863.49
2010-1.72-2.28-1.63
2011-2.34-3.15-2.97
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.49-1.46-1.29
2006-2.05-0.18-0.09
2007-0.54-0.93-2.24
20080.8-1.84-2.83
2009-2.290.01-2.46
2010-0.42-1.3-3.95
2011-2.57-2.24-4.65

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa