Szkoła Podstawowa W Krauszowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Krauszowie

Adres Szkoła Podstawowa W Krauszowie

55
Miejscowość Krauszów
Kod pocztowy 34-471
Gmina Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Krauszowie

182655936
Regon 49067466400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Krauszowie znajduje się w miejscowości Krauszów pod adresem 55. Nr tel. do szkoły podstawowej to 182655936. Instytucja szkolna działa na terenie gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 49067466400000.

Szkoła Podstawowa W Krauszowie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 97, z czego 44 to dziewczynki, a 53 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,75. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krauszów: 1
  • w gminie Nowy Targ: 18
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa