Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 W Starem Bystrem


Najważniejsze informacje - Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 W Starem Bystrem

Adres Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 W Starem Bystrem

Stare Bystre 347
Miejscowość Stare Bystre
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 W Starem Bystrem

182858729
Regon 15000266901414
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 W Starem Bystrem znajduje się w miejscowości Stare Bystre pod adresem Stare Bystre 347. Nr tel. do przedszkola to 182858729. Numer fax: 182858729. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15000266901414. Jednostka rejestrująca dla Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1 W Starem Bystrem to gmina.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 72, z czego 36 stanowiły uczennice, a 36 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,38. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stare Bystre: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

przedszkole