Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Adres Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

Czernice 118
Miejscowość Czernice
Kod pocztowy 98-320
Gmina Osjaków
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

438423870
Strona
Regon 15000266901478
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich mieści się w miejscowości Czernice pod adresem Czernice 118. Nr tel. do gimnazjum to 438423870. Numer fax: 438423870. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Osjaków, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem szkolyspskczernice.szkolnastrona.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15000266901478. Instytucja rejestracyjna dla Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wieluński ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2603 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (137 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Mapa