Gimnazjum W Czernicach Borowych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Czernicach Borowych

Patron 21. Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy"

Adres Gimnazjum W Czernicach Borowych

Szkolna 10
Miejscowość Czernice Borowe
Kod pocztowy 06-415
Gmina Czernice Borowe
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Czernicach Borowych

236746068
Regon 55072205500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Czernicach Borowych mieści się w miejscowości Czernice Borowe pod adresem Szkolna 10. Telefon do szkoły to 236746068. Fax: 236746068. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Czernice Borowe, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 55072205500000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 114, z czego 56 stanowiły uczennice, a 58 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,57. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (127,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Czernice Borowe: 2
  • w gminie Czernice Borowe: 4
  • powiat przasnyski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.48-3.36-2.48
2006-2.66-3.68-2.66
2007-5.84-3.47-5.84
2008-9.26-3.95-9.26
2009-2.95-3.62-2.95
20101.24-3.471.24
2011-4.47-3.71-4.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.93-1.780.93
2006-6.1-2.81-6.1
2007-6.63-10.54-6.63
2008-8.04-5.3-8.04
2009-3.79-3.14-3.79
2010-3.67-3.3-3.67
2011-9.35-3.17-9.35

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa